1

 
บุคลากร

 

 
 
นายสมกิจ   อาจจุฬา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 นายบุญมี   คำหอม
นายสุทธิรัตน์  เข็มบุปผาพัฒนาพร
นางจุฑาภรณ์  สิบทัศน์นางนงนภัส  จรดรัมย์
นางสุชัชริญจ์   ตลาดโพธิ์
นายขัติยะ  บุญญา


นายอำนวย   ตั้งวงษ์
นางสาวกรีชฎา แซ่อือ
นางสาวเบญจวรรณ สุทธิ


ดูรายละเอียดข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


อยู่ในระหว่างปรับปรุงเวปไซด์ ขออภัยในความไม่สะดวกของข้อมูลครับ

ติดต่อ webadmin kattiya_boonya@hotmail.com 1โทรศัพท์ 089-8646747
ผู้ดูแลระบบ นายขัติยะ บุญญา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

1
11111111111111111111111111111111
1